Svenska veckan 2019

Svenska veckan 2019 börjar måndagen den 4 november och avslutas söndagen den 10 november. Kulturveckan Svenska veckan har ordnats sedan hösten 2000. Idag deltar 16 orter i evenemanget. Svenska veckan arrangeras i Uleåborg, Karleby, Kristinestad, Vasa&Korsholm, Björneborg, Kimitoön, Åbo, Raseborg, Kyrkslätt, Lahtis, Esbo, Helsingfors, Vanda, Tammerfors, Borgå och Lovisa. Evenemanget koordineras av Folktinget och alla orter har en egen arbetsgrupp som ordnar program på ortsnivå. Med projektet Svenska veckan vill vi bredda firandet av Svenska dagen och lyfta fram ett mångfasetterat kulturutbud på svenska. Vi vill i synnerhet ge möjligheter för orter som ligger långt från kulturinstitutioner, att få uppleva kultur på svenska. Genom ett mångsidigt och varierande program vill Svenska veckan vara en sammanförande länk mellan den svenskspråkiga och finskspråkiga befolkningen på orterna. Vår främsta målgrupp är barn och unga, men programutbudet kan sträcka sig över alla åldersgrupper.

Sydösterbotten

Raseborg

Esbo

Musikinstitutet Kungsvägen

Sydösterbotten

Helsingfors

Sydösterbotten

Sydösterbotten

Åbo

Borgå

Raseborg

Orter

Svenska dagen 6.11

Svenska dagen är en nationell fest- och flaggdag. Folktinget står värd för huvudfesten, som hösten 2018 arrangeras tisdagen den 6 november på Åbo Svenska Teater. Fester arrangeras också i Helsingfors och Kristinestad.

Läs mer »