Svenska veckan 2018

Svenska veckan 2018 börjar måndagen den 5 november och avslutas söndagen den 11 november. Kulturveckan Svenska veckan har ordnats sedan hösten 2000. Idag deltar 16 orter i evenemanget. Svenska veckan arrangeras i Uleåborg, Karleby, Kristinestad, Vasa&Korsholm, Björneborg, Kimitoön, Åbo, Raseborg, Kyrkslätt, Lahtis, Esbo, Helsingfors, Vanda, Tammerfors, Borgå och Lovisa. Evenemanget koordineras av Folktinget och alla orter har en egen arbetsgrupp som ordnar program på ortsnivå. Med projektet Svenska veckan vill vi bredda firandet av Svenska dagen och lyfta fram ett mångfasetterat kulturutbud på svenska. Vi vill i synnerhet ge möjligheter för orter som ligger långt från kulturinstitutioner, att få uppleva kultur på svenska. Genom ett mångsidigt och varierande program vill Svenska veckan vara en sammanförande länk mellan den svenskspråkiga och finskspråkiga befolkningen på orterna. Vår främsta målgrupp är barn och unga, men programutbudet kan sträcka sig över alla åldersgrupper.

Sydösterbotten

Vanda

Kimitoön

Sydösterbotten

Kimitoön

Vanda

Kyrkslätt

Åbo

Raseborg

Vasa & Korsholm

Tammerfors

Helsingfors

Helsingfors

Helsingfors

Borgå

Borgå

Helsingfors

Solsidan

Åbo

Kyrkslätt

Helsingfors

Raseborg

Sydösterbotten

Uleåborg

Karleby

Sydösterbotten

Kyrkslätt

Helsingfors

Åbo

Uleåborg

Esbo

Helsingfors

Karleby

Åbo

Vanda

Vanda

Björneborg

Kyrkslätt

Vasa & Korsholm

Sydösterbotten

Orter

Svenska dagen 6.11

Svenska dagen är en nationell fest- och flaggdag. Folktinget står värd för huvudfesten, som hösten 2018 arrangeras tisdagen den 6 november på Åbo Svenska Teater. Fester arrangeras också i Helsingfors och Kristinestad.

Läs mer »