För Reidunn Manderbacka, som är informatör vid Luckan i Karleby,  är Svenska veckan en kulturhändelse som hon årligen ser fram emot.

Luckan i Karleby är koordinator för Svenska veckan som numera är en etablerad kulturvecka även i Karlebyregionen. 

  • Vi har en arbetsgrupp som jobbar fram ett program och Karleby och Kronoby samarbetar kring programmet, säger Manderbacka. Vi samkoordinerar och ordnar också Svenska Dagen-festen gemensamt. Vi arrangerar en del själva och så har vi förstås mindre evenemang som kan ha olika arrangörer. Vi är väldigt tacksamma över det kvalitativa programmet som kommer från Folktinget - i år är det Sås och Kopp som kommer att uppträda, det blir jätteroligt!

Reidunn Manderbacka har sett själva konceptet för Svenska veckan växa fram och berättar att mycket har hänt sedan 2008 när Karleby kom med.

  • Basen är densamma men verksamheten har utvidgats. Vår huvudfest som ordnas tillsammans med Kronoby är en tradition som återkommer och där brukar vi ha ett hundratal deltagare. Samtidigt ordnar vi också en föreningsmässa och “Dialektens Dag” där vi haft föreläsare som Jan-.Ola Östman och Sven-Erik Hansén.

Mycket idag erbjuds barn och unga via Folktingets aktiviteter men också andra målgrupper hittar ett bra utbud.

  • Förra året ordnade vi “Bibban by night” där vi hade bland annat författaren Nilla Kjellsdotter på besök.

Manderbacka lyfter också fram Svenska veckan som något som stärker den svensk- och tvåspråkiga identiteten.

  • I Karleby är svenskspråkiga en minoritet i stadsbilden och därför är det också extra viktigt att ha en kulturvecka på svenska.  I år ser vi fram emot en fin vecka med ett program som åtminstone har samma omfattning som förra året, förhoppningsvis har vi ännu mera till att erbjuda i höst!