Svenska veckan i Karleby bjuder på trevliga kulturupplevelser för alla åldrar.

Gamlakarleby  var en av 15 städer som Gustav II Adolf grundlade. Grundläggningsbrevet för "Gamble Karlebij" är utfärdat den 7 september 1620. Idag har staden vid Bottniska vikens kust drygt 47 000 invånare. Av dem har drygt 6000  (12,7 %) svenska som modersmål. Många av dem behärskar också "grundsprååtji", som karlebydialekten skämtsamt kallas. Dialekten utmärks av att genus för substantiv; dvs "en" eller "ett" saknas helt, allt är bara "ein", så ibland måste karlebybon helt enklelt ta två när hen inte kan avgöra huruvida det heter "en öl" eller "ett öl".

Svenska veckan i Karlebynejden ordnas som ett samarbete mellan många olika aktörer; bl.a Karleby stads kulturtjänster, LUCKAN, Kronoby kultur & fritid, Karleby stadsteater, Karleby uf m.fl. på uppdrag av Svenska Finlands Folkting. 

Ta del av vårt digra programutbud - och njut!

Kontaktperson

Reidunn Manderbacka

karleby.luckan@kulturosterbotten.fi

Program