HUS

Temat för svenska veckan på HUS i år är tacksamhet.

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdar vi årligen cirka 680 000 patienter. Våra 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Varje dag utvecklar vi den specialiserade sjukvårdens framtid i Finland. Vi bedriver banbrytande universitetsforskning och utbildar nya toppexperter inom hälso- och sjukvården.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet.

Temat för svenska veckan på HUS i år är tacksamhet. Vi vill visa tacksamhet till vår personal genom att lyfta positiv patientrespons om lyckade bemötanden på svenska samt informera om hur HUS som organisation stöder personalen, genom exempelvis språkbrukstillägg och HUS språkambassadörsverksamhet.

I år ordnar vi också fysiskt program såsom skolkörsbesök i Mejlans och Hyvinge samt en Svenska veckan-punkt i Mejlans personalmatsal. I våra planer finns också en teaterföreställning på Nya barnsjukhuset. Under veckan erbjuder vi också personalen olika sätt att öva på sin svenska, frågesport med priser och tips ur det finlandssvenska kultur- och aktualitetsutbudet.