HUS

Helsingfors universitetssjukhus, HUS är en tvåspråkig samkommun och Finlands största aktör inom hälso- och sjukvård. HUS producerar tjänster för över 1,6 miljoner invånare i de 24 medlemskommunerna och svarar för sjukvården inom många specialiteter på riksnivå.

I år synliggörs Svenska veckan på HUS genom att lyfta upp olika möjligheter som svenskan för med sig, både på HUS olika enheter och virtuellt. Olika sätt att öva på sin svenska erbjuds under veckan för att uppmärksamma svenskans betydelse samt för att uppmuntra personal att tala och främja tvåspråkigheten på HUS. Finlandssvensk mat står på menyn för personalen, det bjuds på språktips, frågesport med priser, finsk-svensk ordlista och även tips ur det finlandssvenska kultur- och aktualitetsutbudet.

Svenska veckan är redan ett etablerat koncept på HUS, med drygt 27 000 anställda. I år ligger fokus på HUS nya tvåspråkighetsprogram som kommer att lanseras under Svenska veckan.