Om Svenska veckan

Svenska veckan är årets största kulturevenemang på svenska i Finland, som firas på 16 orter i Finland från måndagen den 5 november till söndagen den 11 november. 

Kulturveckan Svenska veckan har ordnats sedan hösten 2000. I år deltar 16 orter i evenemanget. Ny ort för i år är Vasa. Svenska veckan arrangeras i Uleåborg, Karleby, Vasa&Korsholm, Kristinestad, Björneborg, Kimitoön, Åbo, Raseborg, Kyrkslätt, Lahtis, Esbo, Helsingfors, Vanda, Tammerfors, Borgå och Lovisa. Evenemanget koordineras av Svenska Finlands folkting och alla orter har en egen arbetsgrupp som ordnar program på ortsnivå. Folktinget samarbetar under Svenska veckan med organisationer som vill uppmärksamma svenska språket och kultur på svenska; HUS Helsingfors Universitetssjukhus och Yrkeshögskolan Haaga-Helia i Borgå.

Svenska veckan arrangeras årligen i november och är en del av firandet av Svenska dagen. Under veckan ordnas över 200 unika kulturevenemang, som lockar publiken till en djupdykning i kultur på svenska i Finland. 

Kulturveckan Svenska veckan arrangeras av Svenska Finlands folkting. Folktingets huvuduppgift är att arbeta för svenska språkets ställning i Finland. Det betyder samtidigt att Folktinget verkar för en levande tvåspråkighet och för ett tolerant språkklimat. Läs mer om Svenska Finlands folkting här