Vad är Svenska veckan

Svenska veckan firas alltid i november i samband med Svenska dagen 6.11. Vi erbjuder extra mycket kulturprogram på svenska i en veckas tid.

Vi vill uppmärksamma och lyfta fram det rika och mångsidiga kulturutbudet som finns på svenska i vårt land.  Folktinget vill i synnerhet erbjuda kulturupplevelser för sådana som bor långt ifrån kulturinstitutioner som teatrar. Programmen är kostnadsfria och ordnas oftast i skolor och daghem för att barn och unga ska få möjligheten att ta del av utbudet. Programmen får också gärna fungera som en länk mellan den svenskspråkiga och finskspråkiga befolkningen på orten.

Evenemanget leds och koordineras av Folktinget och regionerna har även egna arbetsgrupper som ordnar program. År 2019 kunde besökarna ta del av över 200 evenemang som besöktes av över 20 000 personer.

På Svenska veckan-webbsidan hittar du regionvis alla program. Med ett mångsidigt program vill vi erbjuda nya upplevelser och erfarenheter för alla intresserade, oberoende av bakgrund och språk. Med kultur på svenska, vill vi sprida glädje och gemenskap, åt alla.

Välkommen att ta del av Finlands största kulturevenemang på svenska!

Idén om en vecka med svensk kultur väcktes inför år 2000 då Helsingfors valdes till en av Europas kulturhuvudstäder. Kulturstadsåret medförde nya satsningar på stadskultur och en höjd profilering för både konstnärer och kulturproducenter. Det ursprungliga projektet Rötter, Röster Rum resulterade då i omkring 150 olika evenemang i huvudstadsregionen under kulturstadsåret– på svenska. Småningom spred sig konceptet att omfatta även andra orter i Svenskfinland och sedan år 2006 koordinerar Folktinget programmet i samarbete med flera lokala aktörer. I dag finns Svenska veckan i 18 regioner.

Svenska veckan kan arrangeras tack vare det understöd Folktinget får för detta arbete av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska folkskolans vänner och Tre Smeder.

Maria Larma
projektledare
maria.larma(at)folktinget.fi
+358 (0)40 777 1392