Orter

Förutom alla orter samarbetar Svenska veckan också med HUS - Helsingfors Universitetssjukhus och Yrkeshögskolan Haaga-Helia. Läs mer om samarbetena längst ner på sidan under "Information".