Orter

Förutom alla orter samarbetar Svenska veckan också med HUS - Helsingfors Universitetssjukhus och Yrkeshögskolan Haaga-Helia.

Läs mer om samarbetena på sidan "Samarbetspartners".