Björneborg

På svenska i Björneborg! Staden vid Kumo älv. En språkö mitt i det finska Satakunda.

Björneborg (finska: Pori) är en stad och kommun landskapet Satakunda i Finland. Staden ligger vid Bottenhavets östra kust och mynningen av Kumo älv. Med sina cirka 85 338 invånare är staden Finlands elfte största i storlek och den totala arealen utgörs av 2 061,98 km². 

Björneborgs stads språkliga status har varit enspråkig finsk sedan mitten av 1920-talet, och definieras som en så kallad svensk språkö, eftersom det finns en liten svenskspråkig minoritet (cirka 0,5 % eller 450 personer) i staden. I Björneborg finns ändå livskraftiga institutioner som främjar det svenska i staden. Björneborgs svenska samskola med knappt 300 elever från förskolan till abiturienterna firade 125-årsjubileum 2017.  F.o.m. augusti 2018 är även daghemmet en del av Björneborgs svenska samskola. Lärostigen från daghem till student utgör en unik helhet inom svenskspråkig utbildning i staden. 
Stiftelsen Svenska Kulturfonden i Björneborg befrämjar svenskheten i staden. Svenska klubben med 270 medlemmar ordnar program och aktiviteter på svenska.

Vid Elisabetstorget i hjärtat av Björneborg värnar vi om det svenska språket och den svenska kulturen. Vi håller dörren bred och tröskeln låg och bjuder in våra finskspråkiga vänner att ta del av det svenska programmet! Våra storsatsningar är Svenska veckan och Luciafirandet! Under Svenska veckan bjuder vi på program av olika slag. I samarbete med Folktinget kan vi bjuda in elever från finska skolor i staden att komma med och uppleva teater och program på svenska.

Kontaktperson

Ordnar du ett evenemang som passar in som program under Svenska veckan och vill marknadsföra det på denna sida?

För mera information, kontakta:

Anna Kyhä-Mantere – anna.kyha-mantere@skib.fi

Evenemang

torsdag 3.11

fredag 4.11