Helsingfors

Helsingfors - Östersjöns dotter - växer och utvecklas dag för dag!

Helsingfors grundades under svenska tiden av Kung Gustav Vasa år 1550 för att konkurrera med Reval (Tallinn) om östersjöhandeln. Huvudstad blev Helsingfors år 1812 i det autonoma storfurstendömet Finland. Staden har idag 650 000 invånare av vilka 5,7% har svenska som modersmål. Personer med ett annat modersmål än finska eller svenska uppgår till 14,0 % av befolkningen.

Det finns mycket att se och uppleva i staden året runt: www.myhelsinki.fi/sv

Kontaktperson

Ordnar du ett evenemang som passar in som program under Svenska veckan och vill marknadsföra det på denna sida?

För mera information, kontakta:

Sara Nordlund-Laurent – sara.nordlund-laurent@luckan.fi

Evenemang

måndag 31.10

tisdag 1.11

onsdag 2.11

torsdag 3.11

fredag 4.11

lördag 5.11

söndag 6.11

tisdag 8.11