Helsingfors

Helsingfors - Östersjöns dotter - växer och utvecklas dag för dag!

Helsingfors grundades under svenska tiden av Kung Gustav Vasa år 1550 för att konkurrera med Reval (Tallinn) om östersjöhandeln. Huvudstad blev Helsingfors år 1812 i det autonoma storfurstendömet Finland. Staden har idag 650 000 invånare av vilka 5,7% har svenska som modersmål. Personer med ett annat modersmål än finska eller svenska uppgår till 14,0 % av befolkningen.

Det finns mycket att se och uppleva i staden året runt: www.myhelsinki.fi/sv

 

Kontaktperson

Ordnar du ett evenemang som passar in som program under Svenska veckan och vill marknadsföra det på denna sida?

För mera information, kontakta:

Siw Handroos-Kelekay – siw.handrooskelekay@hel.fi

Evenemang i Helsingfors

tisdag 5.11

14.00 till 16.00
Vid livets gräns @ Nordhuset
Mosaiktorget 2 / Nordsjövägen 7, Helsingfors
17.00 till 18.30
Georgsgatan 27, Helsingfors

torsdag 7.11

14.00 till 17.00
Georgsgatan 27, Helsingfors
18.00 till 20.00
Georgsgatan 27, Helsingfors

lördag 9.11

11.00
Georgsgatan 27, Helsingfors
13.00
Georgsgatan 27, Helsingfors