Svenska veckan i Vanda 6.11-12.11.2023


Vanda, en mångkulturell kommun med en djup svenskspråkig historia som sträcker sig tillbaka till 1100- och 1200-talet, har genomgått en språklig utveckling som speglar dess mångfaldiga samhälle. Även om finska språket har dominerat sedan tidigt 1900-tal, rymmer staden idag en levande svenskspråkig minoritet på cirka 5500 personer, som utgör ungefär 2,3 % av den totala befolkningen. Denna mångfald återspeglas i Vandas utbildningssystem, med fyra svenskspråkiga grundskolor, ett högstadium och ett modernt svenskspråkigt gymnasium. Dessutom finns flera kommunala och privata daghem och förskolor som verkar på svenska. Staden erbjuder även språkbadsprogram i flera av de finskspråkiga skolorna.

Vanda är inte bara känt för sin språkliga mångfald och sin historia, utan även för sina färgglada graffitimålningar och den rika naturen som ligger inom en enkel räckvidd för invånarna. Även om den svenskspråkiga befolkningen är spridd över hela kommunen, förväntas det kommande Bildningsrummet, som för närvarande är under konstruktion, bli ett centrum för svenskspråkiga i Västra Vanda.

Svenska veckan firas i Vanda med mångsidigt program för både skolor, barnfamiljer och vuxna. Programmet ordnas i samarbete med Folktinget, Vanda stad och flera av våra lokala föreningar. Vi hälsar dig hjärtligt välkommen att delta i firandet av svenska veckan och den rika finlandssvenska kulturen!

 

Stad på natten

Kontaktperson

Edith Lignell

edith.lignell@vantaa.fi

Program