Kotka - Språkön i Kymmenedalen

Kotka, staden vid Finska viken, vid mynningen av Kymmene älv. Folkmängden i Kotka stad uppgår till knappa 51.000 invånare, varav ca 500 svenskspråkiga. Den totala arealen utgörs av 950 km² varav 272km² landområden. Kustlinjens längd är cirka 170 km. 

På språkön Kotka har vi ett svenskspråkigt daghem Kotka Svenska Barnträdgård  med 45 platser och en enhetsskola Kotka Svenska Samskola, med 129 elever. Skolan är närskola förutom för Kotka elever, även för svenskspråkiga elever från Pyttis, Kouvola och Fredrikshamn. Skolan erbjuder även eftermiddagsverksamhet för de yngsta eleverna.

Vi har även en aktiv pensionärsförening Kotkanejdens pensionärer, samt Svenska Folkpartiets lokalavdelning. Kotka-Kymi församling ordnar regelbundet svenskspråkiga mässor, 4-5 mässor per år och De vackraste julsångerna och julaftonens svenskspråkiga julbön hör till traditionerna.

Kotka är känd bland annat för sin hamn, de årligen återkommande Havsdagarna, sina fina prisbelönta parker, Maritimcentret Vellamo och den Kejserliga fiskestugan i Langinkoski. För den arkitekturintresserade rekommenderas det av Alvar Aalto planerade bostadsområdet i stadsdelen Sunila.  

Under sommartid lönar det sig att ta en båttur till de närliggande öarna Haapasaari, Kirkonmaa, Rankki och Pyttis Fagerö

Kontaktperson

Jaana Stenberg-Pousi

jaana.stenberg-pousi@kotkasamskola.com

Program

Folktinget blommanFolktinget bjuder på programmet
Orange ArrowÖppet för alla
Black ArrowSluten tillställning