Övriga orter

Här finner du evenemang på övriga orter.

Kontaktperson

Ordnar du ett evenemang som passar in som program under Svenska veckan och vill marknadsföra det på denna sida?

För mera information, kontakta:

Maria Larma – maria.larma@folktinget.fi

Evenemang

tisdag 25.10

måndag 31.10

onsdag 2.11

fredag 4.11

söndag 6.11