Raseborg

I Raseborg firar vi Svenska veckan i november

Raseborg är en trivsam tvåspråkig miljö halvvägs mellan Helsingfors och Åbo med ett mångsidigt och livligt kulturliv. Staden har omkring 28 000 invånare, varav ca 66 procent är svenskspråkiga och ca 31 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars, Svartå slott och Raseborgs slott är några av de mest välbesökta historiska sevärdheterna. Svenska veckan firas årligen i samarbete med Svenska Finlands Folkting genom att erbjuda olika föreställningar, konserter och program i skolor, daghem eller äldreboenden, i kulturhusen och biblioteken. Folktinget koordinerar Svenska veckans programpunkter i samarbete med Luckan Raseborg. Programmen erbjuds gratis.

Vi firar Svenska dagen 6.11 med den fartfyllda föreställningen Kejsarens nya kläder framförd av The Red Nose Company. Föreställningen ges i TryckeriTeatern i Karis i samarbete med Västnyländska Ungdomsringen. Därtill arrangerar olika föreningar program runt om i Raseborg för att fira Svenska dagen. Mer svenskspråkigt kulturprogram blir det samma vecka i Raseborg på litteraturfestivalen Bokkalaset i Ekenäs samt Barnens och de ungas bokkalas som firas både i daghemmen och i skolorna. Eleverna i Raseborg får i år digitala besök av nordiska och finlandssvenska författare.

Kontaktperson

Ordnar du ett evenemang som passar in som program under Svenska veckan och vill marknadsföra det på denna sida?

För mera information, kontakta:

Pamela Andersson – pamela.andersson@luckan.fi

Evenemang