Uleåborg - En livskraftig språkö i norr

Uleåborg grundades år 1605 av kung Karl IX. Uleåborg ligger vid Bottenvikens kust i mynningen av Ule älv, känd som handelsplats sedan urminnes tider. Stadens finska namn Oulu kommer från ett ord i samiskan som betyder svämvatten. Uleåborg är med sina cirka 200 000 invånare den största kommunen i norra Finland, den femte största i landet och den näst största på Nordkalotten.

Av stadens ca 200 000 invånare har endast 0,2 procent svenska som modersmål. Uleåborg har en svensk skola med en historia som sträcker sig långt in på 1800-talet. Svenska Privatskolan i Uleåborg är den nordligaste svenskspråkiga grundskolan i Finland med sina cirka 270 barn och elever i barnträdgården, grundskolan och gymnasiet.

Svenska veckan firas i Uleåborg i samarbete med Luckan Uleåborg, Svenska Privatskolan i Uleåborg och Svenska Finlands folkting.

Kontaktperson

Tea Stolt

uleaborg@luckan.fi

Program

Folktinget blommanFolktinget bjuder på programmet
Orange ArrowÖppet för alla
Black ArrowSluten tillställning