Lahtis

Kontaktperson

Ordnar du ett evenemang som passar in som program under Svenska veckan och vill marknadsföra det på denna sida?

För mera information, kontakta:

Karin Ihalainen – karin.ihalainen@lahti.fi