Lahtis

Kontaktperson

Ordnar du ett evenemang som passar in som program under Svenska veckan 5-11.11 och vill marknadsföra det på denna sida?

För mera information, kontakta:

Karin Ihalainen – karin.ihalainen@lahti.fi