Svenska veckan synliggör det svenska på språkön Lahtis.

Lahtis har över 120 000 invånare, varav endast 0,4 % är svenskspråkiga. Svenskan i Lahtis hålls ändå livskraftig tack vare aktiva föreningar och aktörer som arbetar för det svenska i Lahtis. Den svenska skolan och Folkhälsans daghem möjliggör en skolstig på svenska för barn ända upp till årskurs 9. Föreningen För svenska i Lahtis r.f. jobbar för att erbjuda mångsidiga kulturupplevelser och aktiviteter för alla åldersgrupper bl.a. genom att upprätthålla Luckan Lahtis och samarbeta med lokala föreningar som Folkhälsan i Lahtis, Lahtis Pohjola-Norden och Lahtis församlingars svenska verksamhet.

I samarbete med Folktinget ordnas Svenska veckan även i Lahtis, och det är en efterlängtad färgklick i början av november! Mångsidigt program på svenska erbjuds för alla åldersgrupper och över språkgränserna på olika håll i staden.

Kontaktperson

Peter Sundholm

lahtis@luckan.fi

Program