Tammerfors

Svenska veckan på Finlands största språkö

Tammerfors är Finlands tredje största stad och Nordens största inlandsstad med 230 000 invånare, av vilka 0,5% svenskspråkiga. De svenskspråkiga i Tammerfors utgör landets största svenska språkö. Det svenska Tammerfors har egen skola med cirka 300 elever, dagis, församling, egen tidning och många livskraftiga och aktiva föreningar.

Staden grundades av Gustaf III år 1779 vid forsen mellan de två stora sjöarna Näsijärvi och Pyhäjärvi. Forsens betydelse för stadens utveckling och tillväxt har ända från början varit utomordentligt stor. Runt forsen byggdes de fabriker som kom att förändra staden från en blygsam handelsplats till Finlands första industristad. Numera har industrierna så gott som försvunnit från innerstaden och Tammerfors präglas i stället av sina universitet och högskolor, högteknologi samt ett rikt kulturliv.

Svenska veckan i Tammerfors koordineras av Luckan i samarbete med föreningarna Nordens Hus, Svenska Klubben och Svenska Kvinnoklubben samt Svenska Barndaghemmet, Svenska Samskolan, Svenska församlingen, Pohjola-Norden och stadens universitet.

Kontaktperson

Ordnar du ett evenemang som passar in som program under Svenska veckan och vill marknadsföra det på denna sida?

För mera information, kontakta:

Tuija Laurén – tammerfors@luckan.fi

Evenemang

måndag 31.10

tisdag 1.11

onsdag 2.11

torsdag 3.11

fredag 4.11