Kyrkslätt

Svenska veckan firas i Kyrkslätt med mångsidigt program för folk i alla åldrar.

Luckan Kyrkslätt fungerar som koordinator för Svenska Veckan som i år infaller 6.11-12.11.2017. Våra samarbetsparters är Kyrkslätts svenska kulturförening, Kyrkslätts kommuns kulturväsen, Kyrkslätts bibliotek, Kyrkslätts svenska skolcentrum samt ett flertal föreningar. Svenska veckan ordnas på uppdrag av Svenska Finlands Folkting. Under veckan ordnas evenemang som är riktade till olika målgrupper men främst barn och ungdomar. Programmet är avsett för både finsk- och svenskspråkiga och målet är att bryta språkmurarna.

I Kyrkslätt bor det 38 000 mänskor. Ca 18 % av befolkningen har svenska som modersmål.

Luckan i köpcentret Kirsikka i Kyrkslätt är ortsbornas finlandssvenska vardagsrum. Vi erbjuder utrymmen för evenemang, möten, seminarier och privattillställningar.

Luckan Kyrkslätt

Evenemang i Kyrkslätt

måndag 6.11

07.30 till 09.00
Saloviusvägen 3, Kyrkslätt
10.00 till 11.00
Saloviusvägen 3, Kyrkslätt
18.00 till 20.00
Saloviusvägen 3, Kyrkslätt

tisdag 7.11

13.00 till 14.30
Kyrkstallsvägen 6, Kyrkslätt

onsdag 8.11

09.30 till 10.30
Rågränden 3 A, Kyrkslätt
09.30 till 10.30
Improvisationsteater Stjärnfall @ Winellska skolans gymnastiksal
Gesterbybågen 3, Kyrkslätt
11.00 till 12.00
Improvisationsteater Stjärnfall @ Winellska skolans gymnastiksal
Gesterbybågen 3, Kyrkslätt

torsdag 9.11

12.00 till 13.00
Saloviusvägen 3, Kyrkslätt

fredag 10.11

18.00 till 20.00
Konsert: Loa Falkman @ Kyrkslätt svenska församlings festsal
Församlingsvägen 1, Kyrkslätt

lördag 11.11

14.00 till 15.30
Medvastvägen 6, Kyrkslätt

söndag 12.11

15.00 till 17.00
Furuhedsvägen 8, Lappböle