Sydösterbotten

Svenska Veckan firas i hela Sydösterbotten. Luckan i Sydösterbotten är den lokala representanten.

Till den ekonomiska regionen Sydösterbotten räknas Kristinestad, Närpes och Kaskö. Tillsammans har orterna ca. 17.500 innevånare. 67% av dem har svenska som modersmål, 23% är finskspråkiga och 10% har ett annat språk. Till området Sydösterbotten kan vi också räkna kommunen Korsnäs, som ligger strax norr om Närpes. Med sina 2077 innevånare, av vilka 85,8% talar svenska, kan orten räknas till en av de svenskaste kommunerna i världen. 

Vi är inte så många i Sydösterbotten, men regionen har ett aktivt och mångsidigt kulturliv.

Målet under Svenska Veckan är att göra den svenskspråkiga kulturen mera synlig och lockande för alla sydösterbottningar. Under årets största evenemang på svenska lyfter vi fram svenskan och dess ställning som ett av de officiella språken i Finland. Det är ett kärt språk för cirka 300 000 invånare i vårt land.

Kontaktperson

Ordnar du ett evenemang som passar in som program under Svenska veckan och vill marknadsföra det på denna sida?

För mera information, kontakta:

Evenemang

måndag 31.10

tisdag 1.11

onsdag 2.11

torsdag 3.11

fredag 4.11

lördag 5.11

söndag 6.11