Svenska veckan firas av alla åldrar hela veckan lång i Grankulla


Grankulla är en av huvudstadsregionens fyra kommuner. Staden ligger 15 km väster om Helsingfors, omgiven av grannstaden Esbo. Karakteristiskt för Grankulla är att staden genom åren kunnat bevara både villabebyggelse och sin trädgårdsstadsmiljö. 

Grankulla köpcentrum har vuxit upp kring järnvägsstationen. Här finns stadshus, bibliotek, två kyrkor samt butiker och andra serviceinrättningar. Centrum omges av skogsmark och naturstigar, parker, skolor, idrottsanläggningar och småhusbebyggelse.

Stor vikt har lagts vid invånarnas trivsel och vid serviceutbudet i olika former och för alla åldrar. Fritidsalternativen är många; idrott och motion, kursverksamhet, konserter, utställningar m.m.

Kort om Grankulla

Grundat: 1906
Köping:  1920
Stad: 1972

Invånarantal 31.12.2022
ca 10 250 personer
59 % finskspråkiga, 32 % svenskspråkiga, 9 % övriga

Kontaktperson

Cecilia McMullen

Cecilia.McMullen@kauniainen.fi

Program

Folktinget blommanFolktinget bjuder på programmet
Orange ArrowÖppet för alla
Black ArrowSluten tillställning