Grankulla

Finland är världens lyckligaste land och Grankulla är Finlands lyckligaste stad

En reporter från New York Times besökte Grankulla 2018 och skrev en text om världens lyckligaste stad: https://www.nytimes.com/2018/12/24/world/europe/finland-happiness-social-services.html

Grankulla är en av huvudstadsregionens fyra kommuner. Staden ligger 15 km väster om Helsingfors, omgiven av grannstaden Esbo. Karakteristiskt för Grankulla är att staden genom åren kunnat bevara både villabebyggelse och sin trädgårdsstadsmiljö. 

Grankulla köpcentrum har vuxit upp kring järnvägsstationen. Här finns stadshus, bibliotek, två kyrkor samt butiker och andra serviceinrättningar. Centrum omges av skogsmark och naturstigar, parker, skolor, idrottsanläggningar och småhusbebyggelse.

Stor vikt har lagts vid invånarnas trivsel och vid serviceutbudet i olika former och för alla åldrar. Fritidsalternativen är många; idrott och motion, kursverksamhet, konserter, utställningar mm.

Kort om Grankulla

Grundat: 1906
Köping:  1920
Stad: 1972
Invånare 31.12.2020 10 178 - 59 % finska, 32 % svenska, 9 % övriga

Kontaktperson

Ordnar du ett evenemang som passar in som program under Svenska veckan och vill marknadsföra det på denna sida?

För mera information, kontakta:

Gisela Montonen – Gisela.Montonen@kauniainen.fi

Evenemang

torsdag 3.11

fredag 4.11

lördag 5.11

söndag 6.11

onsdag 9.11