Äldsta inlandsstaden med slott, Sibelius födelsehem och de unika Aulanko och Ahvenisto områdena.

Tavastehus är en finskspråkig stad med totalt ca 68 000 invånare varav ca 300 svenskspråkiga och ett flertal tvåspråkiga. Staden fick stadsprivilegier år 1639.  Kända personer med anknytning till staden utom Jean Sibelius är J.K.Paasikivi, Eino Leino (född Einar Lönnblohm) och Larin-Kyösti (född Karl-Gustaf Larsson).

De svenskspråkiga i staden vill bjuda på en titt in i den svenska Tavastehus under en veckas tid. Det finns olika evenemang, oberoende av språk, varav hoppeligen envar hittar något som passar sig själv. Ha det så bra och kom och trivs tillsammans!

Svenska veckan koordineras av Tavastsvenskar rf, i samarbete med staden, Folktinget, olika föreningar, församlingen, skolor och daghem.

www.hameenlinna.fi/sv/

www.tavastsvenskarna.fi 
 

Kontaktperson

Gunilla Plutén

info@tavastsvenskarna.fi

Program