Esbo

Svenska veckan i Esbo bjuder på trevliga kulturupplevelser för alla åldrar. Stadens många kulturaktörer bidrar till ett mångsidigt program.

Esbo är Finlands näststörsta stad och har en stark tvåspråkig kulturtradition. Cirka 20 000 av stadens invånare har svenska som modersmål.
Målet under svenska veckan är att  göra den svenskaspråkiga kulturen synlig och lockande för alla Esbobor.

Svenska veckan koordineras av Esbo stads svenska bildningstjänster.
www.esbo.fi

Kontaktperson

Ordnar du ett evenemang som passar in som program under Svenska veckan och vill marknadsföra det på denna sida?

För mera information, kontakta:

Eva Monthén – eva.monthen@espoo.fi

Evenemang i Esbo

måndag 2.11

onsdag 4.11

14.00
Kaffe på svenska @ Kannusali
Kannbrogatan 4, Esbo
16.00
TOVE (film) @ Kannukino
Kannbrogatan 4, Esbo
18.30
Kannbrogatan 4, Esbo

torsdag 5.11

09.30
Vindgränden 6, Esbo
10.45
Vindgränden 6, Esbo
16.30
Swedish language café @ Entresse bibliotek
Brogatan 11, Esbo
17.45
Swedish language café @ Entresse bibliotek
Brogatan 11, Esbo

fredag 6.11

12.00 till 16.00
Finnviksvägen 1, Esbo
18.30
Musikafton @ Vindängensalen
Vindgränden 6, Esbo
19.00
Kannbrogatan 4, Esbo

lördag 7.11

10.30 till 15.30
Esbo spelmanslag på turné @ bibliotek i Esbo
,

söndag 8.11