Svenska veckan i Esbo bjuder på kulturupplevelser för alla åldrar. Stadens kulturaktörer bidrar till ett mångsidigt program.

Esbo är Finlands näst största stad med ca 300 000 invånare och har en stark tvåspråkig kulturtradition. Cirka 20 000 av stadens invånare (ca 7 %) har svenska som modersmål. 
Ett av stadens särdrag är att den består av fem separata stadscentrum som kombinerar det urbana med det småhusdominerade och med landsortsmiljön.

År 2022 firade Esbo stad 50 år som stad. Vi har dock en lång och intressant historia; det första skriftliga omnämnandet av Esbo är från 1400-talet och senare på 14-talet blev Esbo en självständig kyrksocken och församling. År 2008 firades att Esbo 550 år och vid nyår 1972 blev Esbo en stad.

Målet under svenska veckan är att  göra den svenskaspråkiga kulturen synlig och lockande för alla Esbobor. Veckan koordineras av Esbo stads svenska bildningstjänster.

www.esbo.fi

Sommarvy i Esbo (Hagalund).

Kontaktperson

Eva Monthén, ansvarig producent

eva.monthen@espoo.fi

Program