Esbo

Svenska veckan i Esbo bjuder på trevliga kulturupplevelser för alla åldrar. Stadens många kulturaktörer bidrar till ett mångsidigt program.

Esbo är Finlands näststörsta stad och har en stark tvåspråkig kulturtradition. Cirka 20 000 av stadens invånare har svenska som modersmål.
Målet under svenska veckan är att  göra den svenskaspråkiga kulturen synlig och lockande för alla Esbobor.

Svenska veckan koordineras av Esbo stads svenska bildningstjänster.
www.esbo.fi

Kontaktperson

Ordnar du ett evenemang som passar in som program under Svenska veckan och vill marknadsföra det på denna sida?

För mera information, kontakta:

Eva Monthén – eva.monthen@espoo.fi

Evenemang i Esbo

onsdag 7.11

10.15 till 10.45
Sagostund med skuggteater @ Entressebiblioteket
Brogatan 11, Esbo

måndag 4.11

18.30
Visafton @ Musikinstitutet Kungsvägen
Vindgränden 6, Esbo

tisdag 5.11

09.00 till 10.00
Fest i Norden: Saga och pyssel @ Entressebiblioteket
Brogatan 11, Esbo
09.00
Vindgränden 6, Esbo
10.00 till 11.00
Fest i Norden: Saga och pyssel @ Entressebiblioteket
Brogatan 11, Esbo
18.00
Träskändavägen 1-3, Esbo

onsdag 6.11

09.00
Vindgränden 6, Esbo
09.30 till 10.00
Diktkavalkad - Runokavalkadi @ Entressebiblioteket
Brogatan 11, Esbo
10.00
Träskändavägen 1-3, Esbo
10.15 till 10.45
Diktkavalkad - Runokavalkadi @ Entressebiblioteket
Brogatan 11, Esbo
13.00
Träskändavägen 1-3, Esbo
14.00
Flitarvägen 5, Esbo
14.00
Glimsvägen 1, Esbo
15.00 till 17.00
Finnviksvägen 1, Esbo
19.00
Svenska dagen fest @ föreningshuset Carlberg
Ungdomsvägen 10, Esbo

torsdag 7.11

09.00
Vindgränden 6, Esbo
09.30 till 10.00
Sagostund med skuggteater @ Entressebiblioteket
Brogatan 11, Esbo
10.00
Vindgränden 6, Esbo
17.30
Gamla Landsvägen 12, Esbo

fredag 8.11

09.00
Vindgränden 6, Esbo

lördag 9.11

12.00 till 17.00
Brogatan 11, Esbo

söndag 10.11

13.00
Flitarvägen 5, Esbo