Kyrkslätt

Svenska veckan firas i Kyrkslätt med mångsidigt program för folk i alla åldrar.

Luckan Kyrkslätt fungerar som koordinator för Svenska Veckan som firas hela veckan kring Svenska dagen den 6 november. Våra samarbetsparters är Kyrkslätts svenska kulturförening, Kyrkslätts kommuns kulturväsen, Kyrkslätts bibliotek, Kyrkslätts svenska skolcentrum samt ett flertal föreningar. Svenska veckan ordnas på uppdrag av Svenska Finlands Folkting. Under veckan ordnas evenemang som är riktade till olika målgrupper, tanken är att berika kulturutbudet på svenska just den veckan med det uttryckliga målet att bryta språkmurarna så att också personer med en annan språkbakgrund kan ta del av allting.

Kyrkslätt har 38 000 invånare, av dem uppger 18 procent att de har svenska som modersmål.

Luckan i köpcentret Kirsikka i Kyrkslätt är ortsbornas finlandssvenska vardagsrum. Vi erbjuder utrymmen för evenemang, möten, seminarier och privattillställningar.

Luckan Kyrkslätt

Kontaktperson

Ordnar du ett evenemang som passar in som program under Svenska veckan och vill marknadsföra det på denna sida?

För mera information, kontakta:

Jenny Paajes – kyrkslatt@luckan.fi

Evenemang

måndag 31.10

tisdag 1.11

onsdag 2.11

fredag 4.11

söndag 6.11