Sagoveckan är den 6-10.11

Med hjälp av Sagodagboken vill vi inom småbarns- och förskolepedagogiken lyfta fram vikten av att läsa för barn. På svenska veckan fokuserar vi på läsning och rekomenderar och uppmuntrar familjerna att göra det samma. Barnen får vara delaktiga med att rita, skriva eller berätta om de böcker som vi läst under veckan och sagorna dokumenteras därmed i Sagodagboken.

Plats

Svenskspråkiga daghem och förskolan

Adress

Tidpunkt

mån, 06.11.2023, 08:00

Tillträde

Sluten tillställning