Välkommen att åhöra föreläsningar som behandlar olika teman kring folkmusik i Svenskfinland och i Norden!

Tema:

Folkmusikforskningens mångfald

Folkmusik och -dansforskningen är ett mångsidigt fält, där val av ämne och perspektiv framstår som en mångbottnad källa att ösa ur. Webbinariet ger en inblick i några sådana teman.

Program för torsdagen 9.11.2023:

Tid

Presentatör och institution

Ämne

Kl. 13.00–13.30

FD Erik Nylander, Linköpings universitet

Värden i folkhögskolevärlden

Kl. 13:30–14:00

Doktorand Albin R. Åhslund, Högskolan Dalarna

Kronotoper med rötter i folkmusiken

Kl. 14:00–14:30

Forskningsbibiotekarie Liv Kreken, Nasjonal biblioteket i Oslo

Det store i det små, Om tema og mangfold i den populære visa

Kl. 14:45–15:15

FM Martin Nybacka, Åbo Akademi

Esseharpan – Ett unikt folkmusikinstrument i förändring

Kl. 15:15–16:00

Moderator Niklas Nyqvist

Allmän diskussion

Zoom-länk sänds ut till dem som anmält dig till webbinariet.

ANMÄL DIG HÄR (länk)

Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland / Finlands svenska folkmusikinstitut

Bild: Greta Dahlströms nedtecknade melodi, 1910. Folkmusikuppteckningar ur SLS arkiv finns fritt tillgängliga på sls.finna.fi. SLS arkiv/Visor och spelmansmusik