Tobias Valborg: Svenska veckan

Välkomna med att fira Svenska dagen och Svenska veckan med Tobias Valborg, skyddare och ivrare av kulturen!

Videon är en humoristisk kortfilm om Tobias Valborg, som tar reda på mera om Svenska dagen och Svenska veckan genom möten med olika kulturprofiler i Österbotten. Tobias Valborg tar reda på vad Svenska dagen är, varifrån den uppstod och på vilket sätt den firas och uppmärksammas. Han gör även en Svenska dagen TikTok och uppmanar alla att ta del av det kulturutbud som finns på svenska i Finland.