Se vår nya barnkonsert med Mimmit på svenska och Arne Alligator!

Folktinget bjuder på barnkonsert som har premiär på Svenska veckan genast på måndag 1.11 kl. 9.00

Du får träffa Mimmit på svenska och Arne Alligator. Dansa och sjung med om du vill.

Du kan se konserten när som helst under hela Svenska veckan. Alla är välkomna med på ett fartfyllt äventyr men riktar sig i synnerhet till barn i åldern 3-8 år.

Längd: 40 minuter.