Du kan fortfarande se barnkonserten som Folktinget producerade till Svenska veckan 2021 med Mimmit på svenska och Arne Alligator!

Du får träffa Mimmit på svenska och Arne Alligator. Dansa och sjung med om du vill.

Du kan se konserten när som helst.  Alla är välkomna med på ett fartfyllt äventyr men riktar sig i synnerhet till barn i åldern 3-8 år.

Längd: 40 minuter.