Vart flyger månne kråkan Kracke till näst? Tryck på play så får du se!

Visste du att barn har en massa rättigheter här på jorden och i Norden? Tillsammans med Annika Sandelin och Linda Sundberg kan du ta del av en dramatisering av några dikter om barnets rättigheter ur Luckans barnbok "En kråksång för Nordens barn".

Dramatiseringen av dikterna bildar tillsammans en helhet som uppmärksammar barnets rättigheter och Norden. Förutom dramatiseringen finns tillhörande pedagogiskt material som inspirerar till diskussion, lek och skapande verksamhet. Dramatiseringen, så som barnboken och det pedagogiska materialet, kan stödja både pedagoger och föräldrar att behandla temat barnets rättigheter och Norden tillsammans med barn. Materialet får användas fritt i utbildningssyfte. 

Denna video med dramatiserade dikter är skapad genom Luckans barnkulturprojekt "Barnens rätt på jorden här i Norden". Inom projektet har det också producerats en utställning och förverkligats verkstäder. Projektet har fått stöd av Nordiska ministerrådet, undervisnings- och kulturministeriet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska kulturfonden.