Tammerfors

Svenska Veckan i Tammerfors arrangeras av Nordens Hus tillsammans med svenska föreningar i staden.