Suomeksi / In English

Tietoa Svenska veckan-tapahtumasta suomeksi. 

Ruotsalaisuuden viikkoa vietetään aina marraskuussa ruotsalaisuuden päivän 6.11. yhteydessä. Tarjolla on runsaasti kulttuuritapahtumia ruotsiksi viikon ajan. Haluamme nostaa valokeilaan maamme ruotsinkielisen rikkaan ja monipuolisen kulttuuritarjonnan. Folktinget haluaa erityisesti tarjota kulttuurielämyksiä niille, jotka asuvat kaukana kulttuurilaitoksista, kuten teattereista. Tapahtumat ovat ilmaisia, ja ne järjestetään yleensä kouluissa ja päiväkodeissa, jotta kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua tilaisuuksiin. Tapahtumat ovat myös hyvä keino koota yhteen paikkakunnan ruotsinkielinen ja suomenkielinen väestö.

Tapahtuman johtamisesta ja koordinoinnista vastaa Folktinget, ja myös alueelliset työryhmät järjestävät ohjelmaa. Vuonna 2019 tilaisuuksia oli yli 200 ja niihin osallistui yli 20 000 kiinnostunutta.

Ruotsalaisuuden viikon verkkosivustolta (Svenska veckan.fi) löydät kaikki tapahtumat alueittain. Monipuolisella ohjelmatarjonnalla haluamme luoda uusia elämyksiä ja kokemuksia kaikille kiinnostuneille, taustasta ja kielestä riippumatta. Haluamme levittää iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta kulttuurin saralla ruotsin kielellä – kaikille.

Tervetuloa tutustumaan Suomen suurimpaan ruotsinkieliseen kulttuuritapahtumaan!

Taustaa

Idea ruotsinkielisestä kulttuuriviikosta syntyi, kun Helsinki valittiin yhdeksi Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2000. Kulttuurikaupunkivuosi toi mukanaan uusia panostuksia kaupunkikulttuuriin ja kohensi sekä taiteilijoiden että kulttuurituottajien näkyvyyttä. Alkuperäisen hankkeen Rötter, Röster, Rum (Juuret, Äänet, Tilat) vanavedessä syntyi noin 150 erilaista tapahtumaa pääkaupunkiseudulla kulttuurikaupunkivuoden aikana - ruotsiksi. Vähitellen idea levisi muualle ruotsinkieliseen Suomeen, ja Folktinget on koordinoinut ohjelmaa vuodesta 2006 yhteistyössä useiden paikallisten toimijoiden kanssa. Ruotsalaisuuden viikkoa vietetään tätä nykyä 17 eri paikkakunnalla.

Ruotsalaisuuden viikko on mahdollista järjestää sen tuen avulla, jota Folktinget saa Svenska kulturfonden-rahastolta, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne-säätiöltä, Svenska folkskolans vänner-yhdistykseltä ja Tre Smeder-säätiöltä.

Information on Svenska veckan in English.

Swedish Week always takes place in November in connection with the celebration of Finnish Swedish Heritage Day on November 6. During this week we offer a larger number of cultural events in Swedish than usual. The Swedish Assembly of Finland (Folktinget) wishes to highlight the rich and versatile range of cultural events in Swedish that exist in our country. We especially want to offer cultural experiences to those living far away from cultural institutions such as theatres. The events are free of charge and usually organised in schools and children’s day-care centres, enabling children and young people to take part. The events may also serve as a link between the Swedish-speaking and Finnish-speaking populations in the area.

Swedish Week is managed and coordinated by The Swedish Assembly of Finland, but the different regions also have their own organising committees. In 2019, over 20,000 visitors had the opportunity to attend more than 200 events.

On the Swedish Week website you can find the events arranged by region. With this versatile programme we wish to offer new experiences for everyone, regardless of background or mother tongue.  We want to spread joy and a feeling of affinity for culture in Swedish to everyone.

You are very welcome to take part in the biggest cultural event in Swedish in Finland!

Background

The idea to celebrate a week of Swedish culture was born when Helsinki was chosen as one of the European Capitals of Culture in 2000. That year brought new contributions to urban culture and a higher profile for artists and cultural producers alike. The original project was called Rötter, Röster, Rum (Roots, Voices, Rooms) and in 2000 it gave rise to roughly 150 different events in the capital region of Finland – in Swedish. The concept eventually spread to other places in the Swedish-speaking parts of Finland, and since 2006 The Swedish Assembly of Finland has been coordinating the programme in cooperation with local organisers. Swedish Week is currently arranged in 17 different regions.

The Swedish Assembly of Finland arranges Swedish Week with financial support from The Swedish Cultural Foundation in Finland (Svenska kulturfonden), the foundation Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, the association Svenska folkskolans vänner and the foundation Tre Smeder.