Svenska veckan 2021

Kom med och fira och ta del av Svenskfinlands största kulturevenemang! Nytt program uppdateras här på sidan efterhand, ända fram till start 1.11. Svenska veckan 2021 börjar måndagen den 1 november och avslutas söndagen den 7 november.

Kulturveckan Svenska veckan har ordnats sedan hösten 2000. Idag deltar 18 regioner i evenemanget. Svenska veckan arrangeras i Uleåborg, Karleby, Kristinestad, Vasa&Korsholm, Björneborg, Kimitoön, Åbo, Raseborg, Kyrkslätt, Lahtis, Tavastehus, Esbo, Helsingfors, Vanda, Grankulla, Tammerfors, Borgå och Lovisa.


Evenemanget koordineras av Folktinget och alla regioner har en egen arbetsgrupp som ordnar program på ortsnivå. Med projektet Svenska veckan vill vi bredda firandet av Svenska dagen och lyfta fram ett mångfasetterat kulturutbud på svenska. 

Vi vill i synnerhet ge möjligheter för orter som ligger långt från kulturinstitutioner, att få uppleva kultur på svenska. Genom ett mångsidigt och varierande program vill Svenska veckan vara en sammanförande länk mellan den svenskspråkiga och finskspråkiga befolkningen på orterna. Vår främsta målgrupp är barn och unga, men i repertoaren finns program för alla åldersgrupper.