HUS, Helsingfors universitetssjukhus

Helsingfors universitetssjukhus, HUS är en tvåspråkig samkommun och Finlands största aktör inom hälso- och sjukvård. HUS producerar tjänster för över 1,6 miljoner invånare i de 24 medlemskommunerna och svarar för sjukvården inom många specialiteter på riksnivå.

På HUS uppmärksammas Svenska veckan i år genom att visa på de möjligheter svenskan innebär. Under veckan erbjuds flera olika sätt att träna upp sin svenska, också efter kampanjen. Personalen serveras finlandssvensk mat, får språktips, ordlistor i olika former samt tips ur det finlandssvenska kultur- och aktualitetsutbudet. Det blir bland annat besök av en finlandssvensk Svenska dagen-skolkör.

Svenska veckan är redan ett etablerat koncept på HUS, med över 25 000 anställda. I år ligger fokus på kollegerna som både utmanar och uppmuntrar varandra att tala svenska.