HUS, Helsingfors universitetssjukhus

Helsingfors universitetssjukhus, HUS är en tvåspråkig samkommun och Finlands största aktör inom hälso- och sjukvård. HUS producerar tjänster för över 1,6 miljoner invånare i de 24 medlemskommunerna och svarar för sjukvården inom många specialiteter på riksnivå.

HUS firar den riksomfattande Svenska veckan genom att ordna en kampanj som uppmuntrar hela personalen, med över 24 000 anställda, att använda svenska både med patienter och kollegor.