Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) är en tvåspråkig samkommun med uppgift är att producera specialiserad sjukvård och vård av utvecklingsstörda för sina 24 medlemskommuner och deras invånare.

HNS firar Svenska veckan genom att ordna en kampanj som uppmuntrar hela personalen, ca 22 000 anställda, att använda svenska både med patienter och arbetskamrater.

HNS samarbetar med Folktinget bland annat genom att sprida Folktingets material samt information om Folktinget och den riksomfattande Svenska veckan.