Haaga-Helia

Haaga-Helias första årets studerande i programmet Försäljning och visuell marknadsföring i Borgå Campus producerar fyra evenemang under Svenska Veckan i Borgå.

All inlärning sker i projektet, studerande utvecklar färdigheter i evenemangsproduktion, marknadsföring, teamarbete, budgetering och mycket mer.

Mera information om evenemangen finns här: http://svenskaveckan.fi/orter/borga

Samarbetet med Svenska Finlands Folkting är redan en tradition och stärker svenska språkets synlighet och ställning i yrkeshögskolan Haaga-Helia.