Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkan är med på Svenska veckan.

I samarbete med Luckan i Uleåborg och Svenska Finlands folkting ordnas Svenska dagen-fest 6.11 kl 19 i Weckmanska huset, Sepänkatu 9, Uleåborg.

Medverkande dialektforskare Caroline Sandström (festtal) och Fanny Sjölind och Lars-Viktor Öst (sång och musik).

Mer info på http://sakasti.evl.fi/sacrista.nsf/sp2?open&cid=Content4342F5