Visstuga med Sofia Joons Gylling

Sofia Joons Gylling sittande på en stol med en stråkharpa i famnen.

Sofia Joons Gylling har ägnat en stor del av sitt musikerliv åt den estlandssvenska visskatten. Nu bjuder hon in till en visstuga i Vasa 6 november där den nyfikne kommer få reda på vad det var för visor som tog sig över Östersjön till estlandssvenskarnas visböcker under 1800-talet, vad det var för urgamla särpräglade dansvisor Otto Andersson tecknade ner under sitt besök hos estlandssvenskarna vintern 1903-1904 och vad estlandssvenskarna själva diktade visor om under decennerierna för andra världskriget, då majoriteten av estlandssvenskarna migrerade till Sverige.

Sofia (f 1972) har själv koppling till den estlandssvenska kulturen genom sin farfarsmor Elise som var från svenskön Nargö utanför Tallinn. Sofia är född och uppväxt i Sverige och bodde i Estland 1994-2013. Efter ett par år i Stockholm landade hon med sin familj i Helsingfors sommaren 2016 där hon för närvarande sitter i Rödbergen och arbetar med sitt doktorandprojekt vid Åbo Akademi som handlar om estlandssvenska visrepertoarers inflytande på deras identitet. Sofia är också medlem i gruppen Strand...Rand som också finns att lyssnas på på Bandcamp.

Evenemanget är en del av Folkmusikdagarna i Vasa.

 

Visstuga med Sofia Joons Gylling

lördag 6.11 kl. 12.00-14.00
  • Avgiftsfritt evenemang, förhandsanmälan via Vasa Medborgarinstitut Alma krävs https://opistopalvelut.fi/vaasa/index.php?&l=sv
  • Arrangör: Folkmusiksällskapet r.f.

Arbis-huset

Kyrkoesplanaden 15
65100 VASA
Finland