Låtkurs

Thomas och Isak spelar fiol.

Låtkurs med Tomas von Wachenfeldt och Isak Björklund.

Thomas von Wachenfeldt och Isak Björklund håller låtkurs med fokus på Hälsingelåtar och även någon Närkelåt kan smyga med in i repertoaren. Thomas och Isak har arbetat som pedagoger inom kulturskolan, grundskolan, folkhögskolan samt även vid gymnasier och universitet. Isak har även gjort utflykter i de amerikanska musiktraditionerna Old Time och Jazz medan Thomas haft sin håg till den äldre konstmusiken. När de strålar samman är det dock främst de virtuosa låtarna från Hälsingland efter framförallt Jon-Erik Hall och Östarna (Jon-Erik, Erik och Viktor) som står i fokus - även om en och annan gammellåt dyker upp däremellan.

Evenemanget är en del av Folkmusikdagarna i Vasa.

 

Låtkurs

lördag 6.11 kl. 14.00-16.00
  • Avgiftsfritt evenemang, förhandsanmälan via Vasa Medborgarinstitut Alma krävs https://opistopalvelut.fi/vaasa/index.php?&l=sv
  • Arrangör: Folkmusiksällskapet r.f.

Arbis-huset

Kyrkoesplanaden 15
65100 VASA
Finland