Språkambassadörerna i Tavastehus

Skolor i Tavastehus får besök av skolambassadörerna under Svenska veckan.

Föreningen Språkambassadörerna rf, med sina aktiva medlemmar och sin landsomfattande verksamhet, är synlig i media och är en betydande aktör inom sin bransch. Vi gör ungefär 600 besök varje år och vi når tusentaltals elever. Utöver detta ordnar föreningen flera olika evenemang som tar ställning till samhälleliga frågor eller som väcker diskussion i media.

Alla ambassadörer har unika berättelser om hur de har lärt sig svenska och vilka dörrar denna språkkunskap har öppnat. Språkberättelserna finns som brev och som podd. Man kan lyssna på poddarna på svenska och det finns textning till både svenska och finska.

Språkambassadörerna besöker under Svenska veckan åtminstone följande skolor i Tavastehus:

fredagen den 4.11.2022 Hämeenlinnan lyseon lukio. Språkambassadören Susa Vehmas berättar sin historia.

tisdagen den 8.11.2022 Kaurialan lukio. Språkambassadören Heikki Kilpi visiterar skolan.

Parolan lukio har haft glädjen att redan tidigare i år få besök av en språkambassadör.

 

 

Språkambassadörerna i Tavastehus

fredag 4.11 kl. 09.00-10.00
  • Besökens tidtabeller från skolorna.
  • Kontakt: info@tavastsvenskarna.fi

Skolor i Tavastehus

Finland