Svenska dagen kaffe med dopp

Svenska dagen kaffe på Navigatorn

Luckan Kyrkslätt bjuder på svenska dagen kaffe med dopp 5.11 kl. 14-16 i navigatorn i Kyrkslätt. Kom på kaffe och bekanta dig samtif´digt med navigatorns tjänster.

Svenska dagen kaffe med dopp

fredag 5.11 kl. 14.00-16.00

Finland