Streamad barnkonsert

Sjung och dansa med Mimmit på svenska och Arne Alligator.

Du får träffa Mimmit på svenska och Arne Alligator. Dansa och sjung med om du vill.

Du kan se konserten när som helst under hela Svenska veckan. Alla är välkomna med på ett fartfyllt äventyr men riktar sig i synnerhet till barn i åldern 3-8 år.

Förskola och dagisbarn får se konserten tillsammans i festsalen på Svenska gården.

I samarbete med Folktinget.

Streamad barnkonsert

måndag 1.11 kl. 09.30-10.10
  • Mimmit på svenska är: Daniela Fogelholm, Nina Palmgren och Pauliina Lerche.
  • Konsertens längd 40 min.

Svenska gården

Leantie 2
15100 Lahtis
Finland

I samarbete med