Svenska dagen-fest

Karlebynejdens gemensamma svenska dagen-fest firas i år i Nedervetil

Festtal av Peter Kankkonen, musikframträdanden av Jakob Sundström, Nedervetil Damkör och  Nedervetil Hornorkester.

Alla hjärtligt välkomna!

 

Svenska dagen-fest

söndag 6.11 kl. 15.00
  • Kaffeservering efter programmet

Nedervetil skola

Murickvägen 130
68410 NEDERVETIL
Finland