Hembygdsseminarium

Under seminariet får vi höra anföranden av professor emeritus N-E Villstrand, fil dr Julia Dahlberg och stadsrådet Bror Hagström.

Program:  kl. 13:00

Öppning av seminariet; ordförande Holger Wester; Finlands svenska hembygdsförbund,

Prof.emeritus Nils Erik Villstrand: Möjliggörande historia - några exempel från Österbotten. 

Kl. 14:00-14:20 Paus med kaffeservering i Gamlakarleby-aulan

Fil. dr Julia Dahlberg: Finland och Österbotten - medborgerlighet och hembygd hos tre generationer av släkten Donner.

Stadsrådet Bror Hagström: Särdrag i bygdens dialket - en inblick i "Grondsprååtsi"

Sammanfattning och avslutningsord; kulturdirektör Sampo Purontaus; Karleby stad

Hembygdsseminarium

lördag 30.10 kl. 13.00
  • Fritt inträde ochn kaffeservering
  • Anmäl om ditt deltagande senast 25.10 till berit.store@kokkola.fi eller tel. 0447809260
  • arr. Finlands svenska hembygdsförbund r.f. och Karleby stad

Karleby-salen, Salutorget 5
67100 KARLEBY
Finland