Ser du skogen för alla träd?

Bilden föreställer en skogsdemonstration i Helsingfors

En debatt om det finska skogsskyddet

Forskarna slog i våras larm om att de finska skogarna har förvandlats till en utsläppskälla på grund av alltför omfattande avverkningar.

Välkommen på en debatt om den finska skogs- och klimatpolitiken!

I debatten deltar Paula Lehtomäki, vd för Skogsindustrin rf, Camilla Sederholm, verksamhetsledare för Natur och Miljö och Juha Aromaa, biträdande landsdirektör för Greenpeace i Finland.

Moderator: Mikael Sjövall

 

Ser du skogen för alla träd?

onsdag 2.11 kl. 17.00-19.00
  • Arrangör: Natur och Miljö

Centrumbiblioteket Ode

Tölöviksgatan 4
00100 Helsingfors
Finland