Sånger om sorg

Seniornätverket bjuder sin lite mer mogna publik att ta del av en konsert med den omtyckta musikern Carita Holmström. Efter konserten följer en diskussion med samma tema som utgångspunkt.

Seniornätverket strävar efter att skapa gemenskap och minska ensamhet bland svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Nätverket består idag av ett flertal olika organisationer från kommunala och tredje sektorn. Tillsammans samordnar organisationerna aktiviteter och evenemang runt om i huvudstaden.

Sånger om sorg

  • Evenemangets arrangeras 12:00-14:00
  • Program av seniornätverket
  • Facebookevenemang publiceras senare

Nordhuset

Mosaiktorget 2
00980 Helsingfors
Finland