I Kronohagens kvarter

Permanent fotoutställning på elskåpen i Kronohagen

Fotografierna i utställningen visar nostalgiska glimtar ur stadsdelens historia och förändringar i dess miljö under de senaste 100 åren. 

Genom att ladda ner en karta kan man orientera från ett elskåp till ett annat och gå rundvandringen där det passar en själv bäst. 

Fotoutställningen I Kronohagens kvarter på elskåpen i Kronohagen har komponerats av Helsingfors stadsmuseum inom projektet OmaStadi.

Fritt inträde.

Foto: Eeva Rista/Helsingfors stadsmuseum, 1971

I Kronohagens kvarter

måndag 1.11 kl. Hela dagen

Kronohagen

00170 Helsingfors
Finland