Fira Svenska dagen på Solhem

Helsinge-Tusby ungdomsförbund, Norr om Stan, Malm Svenska Ungdomsförening, Svensk förening i Åggelby och Vanda stad ordnar en gemensam fest!

Program:

  • Välkomsthälsning, Erja Lindfors, ordförande för Malm svenska ungdomsförening
  • Festtal av Vanda svenska församlings kyrkoherde Kristan Willis om hur det är att landa i ankdammen.
  • Musik: Vanda svenska musikinstituts kör Soundwaves, dir. Hanna Mannerström
  • Utdelning av Vandalaxen, Patrik Karlsson, ordförande för Svenska Kommittén i Vanda. Vandalaxen utdelas årligen till en vandabo som gjort mycket för finlandssvenskarna i Vanda.
  • Modersmålets sång, ackompanjeras av Hanna Mannerström
  • Kaffeservering

Fritt inträde, ingen förhandsanmälning.

Fira Svenska dagen på Solhem

söndag 6.11 kl. 15.00-17.00

Solhem

Kyrkobyvägen 23
00700 Helsingfors
Finland