Felipe de Ávila Franco

verk av Felipe de Avila Franco

How to Postpone the End

How to Postpone the End (Hur man postponerar slutet) bjuder åskådaren till att reflektera över förhållandet mellan ekosystem förstörda av moderna, storskaliga industriella processer och den långa historien bakom exploateringen av resurser, invasioner och folkmord och kulturell förstörelse som koloniseringsprocessen gett upphov till i världen och som fortfarande pågår, inklusive i konstnärens födelseland i Sydamerika.

Utställningen kontrasterar begrepp såsom degradering, utveckling och fäderne och skapar ett möte mellan modern teknologi och forna tiders teknologi, en krock mellan vetenskapliga perspektiv och den antika kosmologins ’kosmovision’, som ett sätt att motverka den ängsliga, störda och opersonliga förkroppsligade och kontextlösa nutiden: ett försök att undvika, eller åtminstone skjuta upp slutet.

Utställningstid: 1.10.2021-14.11.2021

Museet ät öppet: tis kl.10-17.30, ons-sön kl. 11.30-19, mån: stängt

Fritt inträde till HAM-galleriet

Bild: Felipe de Ávila Franco

Felipe de Ávila Franco

söndag 7.11 kl. 11.30-19.00

HAM Helsingfors konstmuseum / HAM-galleriet

Södra Järnvägsgatan 8
00100 Helsingfors
Finland