Come Back as a Flower

fotografi av en människogestalt som är täckt av blommor

Grupputställning som sammanflätas diskret kring verken i Ana Mendietas serie Silueta (1973–1977) i HAM:s samlingar

Come Back as a Flower skapar samtal mellan Mendietas serie av verk och de andra verken som kan upplevas i samma lokal, samt föreslår lösa anknytningar och ingångsvinklar mellan dem. Framför allt erbjuder utställningen, som vädjar till olika sinnen, ett utrymme där besökaren kan existera, förnimma och reflektera.

Utställningen innefattar Essi Kausalainens och Elina Vainios nya verkkommissioner samt versioner av redan existerande verk som skapas enkom för utställningen. Utställningen innehåller även olika slags dimensioner i tid och rum: i utställningen ingår Anne Koskinens offentliga verk Stenen (2008), som finns utanför HAM:s museilokal i Solvik i Nordsjö. Melanie Bonajos videoverk Night Soil – Nocturnal Gardening (2016) visas å sin sida upp i HAM-salen från och med oktober.

Konstnärer: Melanie Bonajo, Carola Grahn, Eva Gyldén, Evan Ifekoya, Emma Jääskeläinen, Catharina Kajander, Essi Kausalainen, Anne Koskinen, Ana Mendieta och Elina Vainio. Kurator för utställningen är Elina Suoyrjö.⁣⁣

Foto: Ana Mendieta: Silueta Works in Mexico, 1973-1977/ Foto: HAM / Hanna Kukorelli

Utställningstid: 20.8.2021-9.1.2022

Öppettider: tis kl. 10-17.30, ons-sön 11.30-19, mån: stängt

Fritt inträde till utställningen

Come Back as a Flower

fredag 5.11 kl. 11.30-19.00

HAM Helsingfors konstmuseum / HAM mix

Södra Järnvägsgatan 8
00100 Helsingfors
Finland