Bildens makt

Mannerheim

Specialutställning på Mannerheim-museet

En svenskspråkig visning av specialutställningen Bildens makt
Inflytandet av ett fotografi kan vara synnerligen stort. Hur framstår Gustaf
Mannerheim vanligen i offentligheten? Hur skiljer sig bilden av stormannen från
privatmannen? Hurdan var han själv som fotograf? I Mannerheim-museets
specialutställning granskas vad bildmaterialet berättar om Gustaf Mannerheim.

INTRÄDESAVGIFTER:
Vuxna 14 €
Pensionärer och studerande 10 €
Barn under 12 år gratis
Fritt inträde med museikortet

Begränsat antal platser.
Bokningar på museets webbplats:
https://www.mannerheim-museo.fi/sv/museibesoek/bokningar/

Bildens makt

söndag 6.11 kl. 16.00-17.00

Mannerheim-museet

Kalliolinnavägen 14
00140 Helsingfors
Finland