Birgitta Geust: om Aurora Karamzin

Aurora Karamzin

Birgitta Geust berättar i ord och bild om Aurora Karamzin - välgörenhet i Finland och Ryssland.

Aurora Karamzin var kejserlig hovdam, samhällelig aktör och ägarinna till Träskända gård i Esbo.

Ytterligare info: https://esbo.spfpension.fi/start/

Arrangör: Esbo svenska pensionärer rf.

Birgitta Geust: om Aurora Karamzin

onsdag 3.11 kl. 11.00
  • online via Zoom

online/Zoom

Finland