Svenni och språkbadselever

Svenni och språkbadselever

onsdag 3.11 kl. 13.00-14.30
  • Språkbadselever i åk 7–9 och Svenni-draken delar ut Svenska veckan-reflexer i Hansakvarteret

Hansakvarteret

Universitetsgatan 20
20100 Åbo
Finland